Oferta kursów zawodowych

       

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

zaprasza na organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę:

 1. w zawodzie Technik Ekonomista

Kwalifikacja: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Liczba godzin kursu 490 h, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W ramach kursu będą realizowane zagadnienia między innymi z:

 • ekonomii,
 • rachunkowości uproszczonej,
 • marketingu.

Słuchacz kursu realizujący kwalifikację A.35 jest przygotowany do organizowania i prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa oraz do dokonywania rozliczeń podatkowych w zakresie działalności.

Absolwent kursu po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o A.36 oraz uzyskaniu średniego wykształcenia może uzyskać tytuł Technika ekonomisty.

 1. w Zawodzie Kucharz

Kwalifikacja: T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Liczba godzin kursu 650 h, , zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W ramach kursu będą realizowane zagadnienia między innymi z:

 • towaroznawstwa,
 • technologii gastronomicznej,
 • procesów technologicznych w gastronomii.

Absolwent kursu w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Słuchacz kursu po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o T. 15 oraz uzyskaniu średniego wykształcenia może uzyskać tytuł Technika żywienia i usług gastronomicznych.

 1. w Zawodzie Rolnik

Kwalifikacja: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Liczba godzin kursu 570 h, , zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W ramach kursu będą realizowane zagadnienia między innymi z:

 • produkcji roślinnej,
 • produkcji zwierzęcej,
 • podstaw techniki,
 • prawo jazdy kategorii T.

 

Absolwent kursu w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem  i sprzedażą produktów rolniczych, planowania i organizowania procesów produkcji i pracy, wykonywania zabiegów technologicznych w produkcji rolniczej.

Słuchacz kursu po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R. 16 oraz uzyskaniu średniego wykształcenia może uzyskać tytuł Technika rolnika.

 

Kursy są bezpłatne.

Szczegółowych informacji o kursie i procedurze rekrutacji udziela sekretariat szkoły.